Kürtaj Haktır!

Üyesi de olduğumuz “Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu”nun kürtaj konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlamış olduğu kısa filmleri paylaşıyoruz.

Merhaba,

Bizler, Kürtaj hakkımızı geri almaya kalkanlara dur demek için İstanbul’da da bir araya gelerek Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu’nu kurduk. Kürtaj Haktır Karar Kadınların Kampanyası 8 Haziran-Türkiye’nin 22 ilinde Eş Zamanlı Oturma Eylemi, 17 Haziran Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir’deki yürüyüşler sonrası kürtaj kısıtlaması ya da yasaklanması gündemden kalkana kadar sürecek.

Kürtaj hakkımızı tartıştırmıyoruz. Kürtaj değil günde beş kadının savcılıklara, karakollara başvurduğu halde korunmaması ve devletin bilgisi dâhilinde öldürülmesi katliamdır. Kadınların, çocukların sağlığı, can güvenliği, yaşam haklarının değil dini referansları bile muğlak olan “cenin haklarının” dillere pelesenk edilmesine karşı çıkıyoruz.

Kürtaj değil kürtaj yasağı cinayettir. Sağlıksız koşullarda kürtaj yaptırmak zorunda kaldığı için yani ücretsiz, sağlıklı, güvenli doğum kontrol ve kürtaj hizmeti sağlanmadığı, kürtaj yasaklandığı, doğum kontrolü sadece kadınların üzerine yıkıldığı için yılda seksen bin kadını kaybediyoruz.

Bedenimiz Bizimdir. Bedenimiz, Cinselliğimiz ve Doğurganlığımız Başbakan ya da Koca ya da Hoca, hiç kimse tarafından denetlenemez.

Kürtaj Yasağı ya da kısıtlamasında Orta Yol Yok. Devlet gebeliklerin sonlandırılması konusunda yasaklayıcı, denetleyici bir rol alamaz. İstenmeyen gebeliklerde, karar hakkı kadınlara aittir. 12 haftaya kadar ücretsiz, güvenli kürtaj hizmeti sağlanmalıdır. Kürtajı erkeğin iznine bağlayan tüm yasal mevzuat iptal edilmelidir.

Hepinizi kampanyamıza destek vermeye, yasakçı, denetçi, kadın düşmanı politikalara yol vermemeye çağırıyoruz.

Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu

Web Adresi: http://www.kurtajhaktir.com/

İletişim : kurtajhaktirkararkadinlarin@gmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/events/427273233973668

Twitter : https://twitter.com/#!/kararkadinlarin